Welsh vocabulary relating to Elections

Here is my list of Welsh vocabulary relating to elections.
It can be downloaded from the Download Documents page.

Etholiadau / Elections

Aelod Cynulliad AC Welsh Assembly Member AM
Aelod o Senedd Ewrop ASE MEP
Aelod Seneddol AS MP
Annibynnol Independent
Ardal etholiadol Electoral division
Bwrw eich pleidlais Cast your vote
Cerdyn pleidleisio Poll card
Cerdyn pleidlais bost Postal poll card
Cynghorwr Councillor
Cyngor Council
Cywirdeb gwleidyddol Political correctness
Darllediad gwleidyddol plaid Party political broadcast
Diwrnod pleidleisio Polling day
Ethol To elect
Ethol Aelod Seneddol Election of Member of Parliament
Etholaeth(au) eb Constituency/ward/electorate
Etholiad Cyffredinol General election
Etholiadau llywodraeth leol Local government elections
Etholwr Voter
Gorsaf bleidleisio Polling station
Gwasanaethau Etholiadol Electoral Services
Gwleidydd(ion) Politician(s)
Gwleidyddiaeth eb Politics
Gwleidyddol Political
Isetholiad(au) By-election(s)
Llywodraeth Cymru Welsh Government
Llywodraeth leol Local government
Llywodraeth(au) eb Government(s)
Papur pleidleisio Ballot paper
Plaid Cymru Party  of Wales
Plaid(iau) eb Party(ies)
Pleidlais bost Postal vote
Pleidlais eb Vote
Pleidleisio To vote
Pleidleisiwr Voter
Prif Weinidog Prime Minister
Prif Weinidog Cymru First Minister
Swyddog Canlyniadau Returning Officer
Twyll etholiadol Electoral fraud
Y Blaid Geidwadol Conservative Party
Y Blaid Lafur Labour Party
Y Blaid Werdd Green Party
Y Comisiwn Etholiadol The Electoral Commission
Y Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Welsh Liberal Democrats
Ymgeisydd (Ymgeiswyr) Candidate (Candidates)

Mae’n bwysig bod pawb yn bwrw pleidlais / It’s important that everyone votes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.